Vuoden Insinööriupseeri

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2017

INSINÖÖRIEVERSTILUUTNANTTI JOUNI KOIVISTO

PVTUTKL

Insinöörieverstiluutnantti Koivistolla on tehtäväkiertoon liittyen laaja kokemus Puolustusvoimien tehtäväkentässä materiaalihankinnoista strategiseen suunnitteluun.

Koivisto on tehtävissään tuottanut merkittäviä kokonaisuuksia Puolustusvoimien käyttöön. Esimerkiksi Suorituskyvyn käsitemalli, Systeemisuunnittelun ohje ja kontribuutio PV:n tavoitetilatyöhön.

Hän on menestyksekkäästi kehittänyt systeemisuunnittelun ja elinjaksonhallinnan prosesseja ja vienyt niitä puolustusvoimien toimintajärjestelmään, esimerkiksi puolustusvoimien pääprosessi 1:een.

Koivisto on kehittänyt SAP-elinjaksokustannuslaskentaa sekä tuottanut strategisen tilannearvion teknologian kehittymisen ja tekniikan käyttöönoton osalta.

Koiviston on osaamisellaan, tunnollisuudellaan ja yhteistyökyvyllään pystynyt kehittämään puolustusvoimien keskeisiä toiminnanohjausmekanismeja, kuten hankeohjaus ja suorituskyvyn elinjaksonhallinnan kokonais-prosessin kehittäminen.

Koivisto ei pelkää tarttua uusiin haasteisiin ja hänen osuutensa PV:n suorituskyvyn elinjaksonhallinnan toimintajärjestelmän kehittämisessä on ollut merkittävä.

Koiviston työ- ja tehtävähistoria Puolustusvoimissa

2015-  Puolustusvoimien tutkimuslaitos, tutkimusalajohtaja

2012 – 2015  Pääesikunnan suunnitteluosasto, vanhempi osastoinsinööri   strategisessa suunnittelussa

2008 - 2012   Pääesikunnan materiaaliosasto , vanhempi osastoinsinööri

2007 - 2008   Defence College of Management and Technology, Cranfield   University, opiskelija

2004 - 2007   Puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta, osastoinsinööri,   projektipäällikkö

2003 - 2004   Puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta, hankintainsinööri