Linkkejä

Yhdistyksemme

INSINÖÖRIUPSEERILIITTO ry

.

on riippumaton ja aatteellinen maanpuolustusyhdistys, joka yhdistää jäsenensä maanpuolustustahtoiseksi teknisten erikoisalojen upseerikunnaksi ja toimii jäsentensä ammatillisen sekä yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi.

IUL ei ole ammattiyhdistys.

IUL on perustettu 5.12.1926.

JÄSENET

 

Jäsenenä voi olla puolustusvoimien palveluksessa, reservissä ja eläkkeellä olevat upseeriarvon omaavat insinöörit, diplomi-insinöörit ja matemaattis-luonnontieteellisen akateemisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Jäseniä on jo lähes 400.