Nykyisestä IUL:sta saa hyvän ja monipuolisen kuvan tästä verkkolehdestä.

Toiminta

INSINÖÖRIUPSEERILIITTO ry

  • valitsee ja palkitsee Vuoden Insinööriupseerin
  • myy toimittamaansa Suomen Insinööriupseerit -henkilömatrikkelia
  • julkaisee juhlavuosinaan korkeatasoisen sotatekniikkaa käsittelevän vuosikirjan
  • julkaisee vuosittain laadukkaan Insinööriupseeri -lehden
  • osallistuu insinööriupseerien koulutuksen kehittämiseen ja toimittaa insinööriupseerikursiien (vast.) rintamerkit
  • järjestää kevät- ja syysliittokokouksiin liittyen jäsenilleen tutustumiskäyntejä puolustusväline-teollisuuteen tai teknillisiin laitoksiin
  • järjestää Insinööriupseeri-seminaareja (joka toinen vuosi)
  • järjestää jäsenille perheineen Insinööriupseeripäivät (vuosittain, kesällä)
  • välittää toimintaansa liittyvää tietoa verkkosivuillaan ja postittaa jäsentiedotteita
  • ylläpitää yhteyttä puolutusvoimien insinöörien muihin järjestöihin.