Liitolla sotalippu

IUL lippuineen Hietaniemen hautausmaalla 1996

IUL:n 1. lippu 1930-1995
IUL:n uusittu lippu 1995-

 

Insinööriupseeriliitolla on sotalippu !
 
Todellakin, Insinööriupseeriliitolla on harvinainen ja todennäköisesti ainutlaatuinen virallisesti sotalipun veroinen järjestölippu. Se on erikoista myös siksi, että Suomen Insinööriupseeriyhdistys ry (kuten liiton nimi aluksi kuului) oli ammattiyhdistys perustamisestaan 1926 alkaen aina 1960-luvun puoleen väliin saakka. Sen jälkeen liitto on ollut vapaaehtoinen aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Siinä roolissa liitto toimii puolustusvoimien insinöörikunnan lipunnäyttäjänä sotalippuineen.
Tasavallan presidentti vihki Presidentin linnassa 30.3.1930 yhdistyksen lipun. Se sai sotalipun arvon, jota todistaa Puolustusministeriön kirjelmä 2966/30. Sot. l. yhdistykselle: ”Puolustusministeriö tiedottaa täten, että Tasavallan Presidentti on, poiketen käskylehtimääräyksistä n:o 212/48/1919 ja n:o 67/11/1921, puolustusministeriön esityksestä kuluvan toukokuun 16. p:nä nähnyt hyväksi Insinööriupseeriyhdistyksen 12. p:nä huhtikuuta 1930 tekemän esityksen johdosta myöntää insinööriupseerikunnalle, vaikkakaan se ei muodosta joukkoyksikköä, saada sotalipun veroinen lippu, jonka käytöstä ja säilyttämisestä on toistaiseksi voimassa, mitä puolustusministeriö siitä erikseen määrää. Samalla on Tasavallan Presidentti vahvistanut puheenaolevalle lipulle yhdistyksen anomukseen liitetyn piirustuksen mukaisen muodon.”
Lipun vihkimisen jälkeen Presidentin linnassa ylentämistilaisuudessaan 93 reservin insinööriupseeria vannoi valansa uutukaisen lipun kanssa.
Lipun on suunnitellut todennäköisesti Polyteekin eli Teknillisen Korkeakoulun arkkitehtuurin ja koristetaiteen opettaja, arkkitehti ja professori Carolus Lindberg.
Sotamuseo kehotti uusimaan lipun ja niinpä 1991 alettiin toimeen. Uuden lipun suunnitteli virkatyönään Puolustusvoimien heraldikko Juhani Vepsäläinen. Uusi lippu naulattiin juhlallisesti 20.4.1995. Lipun kärkikappale uusittiin seuraavana vuonna.
Sotaliput ovat alun perin olleet joukon paikan ja suunnan osoittajia joukon edessä. Niiden esimuotoja olivat joukon edessä kannettavat suojelueläinten tai jumalten kuvat. Tunnetuimpia lienevät roomalaisten legioonien tankojen päissä kannettavat kotkan tunnukset. Myöhemmin ryhdyttiin valmistamaan varsinaisia lippuja, jotka muodostuivat sotilaskunnian ja yhteenkuuluvaisuuden symboleiksi, mikä merkitys niillä vieläkin on. Nykyään lippuja käytetään paraateissa ja sotilaallisissa juhlissa, aina tarkoin määrätyin ottein.
Lipun tärkeyttä ja velvoittavuutta joukolle kuvaa hyvin Ruotsi-Suomea 1560-luvulla hallinneen Erik XIV:n aikainen lipunluovutuskaava: ”Luovutan sinulle tämän lipun, sillä tiedän, että olet rehellinen ja rohkea mies. Sinun on puolustettava sitä kuin perheenisä puolustaa perhettään. Sinun on kohotettava lippu rehellisen väen yli, eikä saa antaa sen liehua pettureiden yläpuolella.” Näin siteerasi puolustusvoimien pääinsinööri insinöörikenraalimajuri Kalle Ukkola uuden lippumme naulaustilaisuudessa 20.4.1995 viitaten Insinööriupseeriliiton velvoitteisiin.
Vanhan sotilasvalan kaavan mukaisesti vannottiin: ”… komennuskunnasta, laivasta tai lipusta, johon kuulun, en luovu.” Insinööriupseeriliitto ei lipustaan luovu. Liitto on ylpeä ja kiitollinen siitä, että sille on suotu etuoikeus omata sotalipun veroinen lippu. Liitto kantaa lippuaan niiden arvojen vertauskuvana, joiden tarkoituksena on yhdistää jäsenistönsä teknilliseksi upseerikunnaksi, edistää ja kehittää teknillisen puolustusvalmiuden ylläpitoa, vaalia maanpuolutustahtoa Suomen itsenäisyyden turvaamiseksi.
 
Insinööriupseeriliiton lipun ohjesääntö
1. Vuonna 1930 vihitty liiton lippu säilytetään museoituna Sotamuseossa. Vuonna 1995 uusittu lippu säilytetään liiton hallituksen erikseen päättämässä turvallisessa paikassa.
2. Lippua käytetään yhdessä Suomen lipun kanssa valtakunnallisissa juhla- ym. tilaisuuksissa. Lippua voidaan käyttää liiton hallituksessa toimineen tai muutoin liiton toimintaan merkittävästi vaikuttaneen jäsenen hautajaisissa liiton hallituksen päätöksellä.
3. Lippuavartiota käytetään lippua juhlatilaisuuteen tuotaessa ja esiinnyttäessä kulkueessa.
4. Pienoislippua voidaan käyttää mm. kokoustilaisuuksissa pöytälippuna yhdessä pienikokoisen Suomen lipun kanssa.
5. Pienoislippu voidaan myöntää liiton jäsenelle tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta liiton ja insinöörikunnan hyväksi hallituksen yksimielisellä päätöksellä.
IUL:n ja Suomen lippu
IUL:n lipunkärki